Disclaimer


De informatie die door Planetcleaners wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. kan niet Planetcleaners garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Planetcleaners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte Planetcleaners informatie. aanvaard Planetclears t geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Planetcleaners.